EN GÜZEL ÖRNEKLER ALLAH'A AİTTİR
HİKMETLE UYARMANIN ÖNEMİ
ALLAH'IN SONSUZ GÜCÜ
ALLAH'IN DELİLLERİ
ALLAH'I ANMAK
KURAN'IN İNDİRİLİŞ AMACI
ALLAH'IN SONSUZ NİMETLERİ
ALLAH RIZASINI GÖZETMEYENLER
ALLAH KORKUSU
DÜNYA HAYATI
ŞİRK KOŞMAK
İNFAK ETMEK
İSRAF ETMEK
İNKAR EDENLER
İMANI ZULÜMLE KARIŞTIRMAK
SABRIN ÖNEMİ
KADERE TABİ OLMAK
MÜMİNLERİN ÖZELLİKLERİ
ALLAH'IN YARDIMI
ÇOĞUNLUĞA UYMA YANILGISI
GÜZEL SÖZ SÖYLEMEK
İYİ VE GÜZEL DAVRANIŞLAR
KÖTÜ AHLAK ÖZELLİKLERİ
TEVBE ETMEK
KEHF EHLİ
KALPLERİN TATMİNİ
İNSANIN FITRATI
YAĞMUR VE YERALTI SULARI
 

 

ALLAH’IN YARDIMI

"Allah, iman edenlerin velisi (dostu ve destekçisi)dir. Onları karanlıklardan nura çıkarır; inkar edenlerin velileri ise tağut'tur. Onları nurdan karanlıklara çıkarırlar. İşte onlar, ateşin halkıdırlar, onda süresiz kalacaklardır." (Bakara Suresi, 257)

İnsanın hem dünyada hem de ahirette tek bir gerçek dostu ve yardımcısı vardır. Bu dost alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Rabbimiz, ayette bu gerçeği bildirmiştir. Allah her zorlukta kulunun yanındadır ve onun yardımcısıdır. Doğduğu günden öldüğü güne kadar daima onunla birliktedir. İman eden kulunu her durumda korur. www.rahmanrahimolanAllah.com

Ayetin devamında, Allah iman eden kullarını karanlıktan nura çıkaracağını yani içlerinde bulundukları gafletten kurtarıp felaha kavuşturacağını müjdelemektedir. İnsan iman etmediği takdirde hayatının büyük bir bölümünü üzüntü, sıkıntı, kıskançlık, ümitsizlik, kin, nefret gibi duygular içerisinde geçirir. Ancak bu karanlık ruh hali, Allah'a iman edildiğinde, sonsuz güç ve kudret sahibi olan Rabbimiz'e teslim olunduğunda bir anda ortadan kalkar. Allah Kuran'da Kendisi'ne iman edenleri her türlü eksiklikten ve hatadan arındıracağını haber vermektedir.

Rabbimiz Kendisi'ni inkar edenlerin (Yüce Allah'ı tenzih ederiz.) dostunun ise, insanları Allah'ın yolundan alıkoymaya çalışan şeytan olduğunu bildirmektedir. Şeytan kendisini dost edinen insanları cehennem ateşine sürükler. Ayetin sonunda da haber verildiği gibi iman etmeyenler ahirette sonsuz cehennem azabıyla cezalandırılacak ve orada süresiz kalacaklardır. www.olumkiyametcehennem.net

Allah'a iman eden, imanında da samimi olan insanlar ise artık içinde hiç mağlubiyeti olmayan şerefli ve hayırlı bir hayatın içine girmiş olurlar. Çünkü Allah inananlara, din ahlakına uydukları ve sözlerine sadık oldukları sürece huzurlu bir hayat nasip edecektir. İman edenlere asıl büyük karşılığı ise cennette verecektir.

 

 

Gerçek şu ki, onlar hileli-düzenler kurdular. Oysa onların düzenleri, dağları yerlerinden oynatacak da olsa, Allah Katında onlara hazırlanmış düzen (kötü bir karşılık) vardır. (İbrahim Suresi, 46)

Rabbimiz bu ayette, inkar edenlerin hiçbir zaman müminlere zarar veremeyeceklerini; Allah Katında, onların kurdukları tuzaklara karşı mutlaka kendilerine kurulmuş bir tuzak olduğunu bildirmektedir.

İnkar edenler, müminlere karşı yürüttükleri mücadelelerinde her türlü sinsi yönteme başvururlar. Bu yöntemlerin en çok kullanılanlarından biri de müminlerin aleyhinde ittifak ederek onlara çeşitli tuzaklar kurmaktır. Gizli gizli kurdukları tuzaklarının başarılı olacağını düşünen inkarcılar, planlarını yaparken iki kişinin üçüncüsünün, üç kişinin dördüncüsünün Allah olduğunu unutmaktadırlar. Allah'ın insanlara şahdamarından daha yakın olduğundan ise tamamen gaflettedirler. Halbuki Allah, gizleseler de açığa vursalar da "sinelerin özünde saklı duranı bilendir". İnkarcıların müminlerin aleyhlerinde akıllarından geçirdikleri her fikri, kurdukları her tuzağı, yaptıkları her planı, Allah en ince ayrıntısına kadar bilir. İnkar edenlerin kuracakları tuzaklar kaderlerinde belirlenmiştir. Yine Allah kaderde onların tuzaklarını bozacak olan olayları da belirlemiştir. Dolayısıyla müminlere karşı kurulan her tuzak aslında baştan bozulmuş olarak meydana gelir. Ne kadar zekice, ne kadar sinsice, ne kadar büyük olursa olsun, müminler aleyhine kurulan tüm tuzaklar, herşeyin Yaratıcısı olan Allah tarafından en başından bozulmuştur. Allah Kuran'da “kafirlerin hileli düzenlerini boşa çıkaracağını” bildirmektedir. (Enfal Suresi, 18)

Müminlerin, Allah'ın inkarcıların tuzaklarını boşa çıkaracağına dair güvenleri tamdır. Allah'ın yardımının her an kendileriyle beraber olduğunu bilerek daima tevekküllü bir yaşam sürerler. Müminler karşılaştıkları her olaydaki hayır ve hikmetleri görmeye çalışır, göremeseler bile herşeyin müminler için mutlak hayırla sonuçlanacağına kesin bir bilgiyle iman ederler. İnkar edenlerin farkına varamadıkları çok büyük bir gerçek vardır ki, o da Allah'ın müminlere olan vaadi ve desteğidir:

... Allah, kafirlere müminlerin aleyhinde kesinlikle yol vermez. (Nisa Suresi, 141)

 
Bu Site Harun Yahya Eserlerinden Faydalanılarak Hazırlanmıştır